Manifest

Jan-Joris-pers

Donderdag 25 mei 2017 heeft Rosas / Anne Teresa De Keersmaker ‘Verklärte Nacht’ gedanst voor Maatschappij Discordia, als benefiet in de Stadsschouwburg Amsterdam, die hiervoor de Rabozaal ter beschikking heeft gesteld. Er is deze avond ook aandacht gevraagd voor andere gezelschappen die lijden onder het Kunstenplan 2017-2020. Jan Joris Lamers presenteerde aan het einde van de avond een indrukwekkend manifest voor het behoud van een aantal bedreigde theatergezelschappen. Lees het gehele manifest hier:

Behoud bewezen kwaliteit in de podiumkunsten!

We maken de mooiste toneel en theaterstukken, dansvoorstellingen de mooiste muziek en geven de mooiste concerten, we begeleiden net gearriveerde talenten en proberen kinderen enthousiast te maken voor kunst. We zijn kunstenaars en producenten met een lange staat van dienst en een belangrijke plek in de culturele wereld. We zijn alleen onder de zaaglijn van het Fonds Podiumkunsten terecht gekomen en vielen daarmee in de zogenaamde ‘B-categorie’, wat wil zeggen: dat we wel een positief advies, maar geen subsidie kregen omdat er tekort aan budget was.

180 directeuren, zakelijk en artistiek leiders en programmeurs van theaters, gezelschappen, muziekproducenten en festivals hebben het belang van deze producenten voor de sector onderschreven in hun gezamenlijke brief ‘Noodoproep podiumkunsten’. Net als lokale en provinciale bestuurders, die brieven schreven aan de minister omdat ze voor hun stad of regio belangrijke podiumkunstorganisaties dreigden te kwijt te raken. Net als de ruim 15.000 ondertekenaars van de petitie ‘Ja, ik ben voor behoud van bewezen kwaliteit in de podiumkunsten’. De politiek heeft eind vorig jaar op de valreep alsnog voor €10 miljoen gezorgd waardoor we in 2017 onze werkpraktijk kunnen voortzetten. Er was voor de korte termijn een noodoplossing gevonden.

Voor de jaren 2018, 2019 en 2020, de andere drie jaar van het kunstenplan is er alleen nog steeds geen geld vrijgemaakt.

Iedereen in de sector is erg bezorgd dat er alsnog een groot verlies van kwaliteit, expertise en ervaring inde podiumkunsten geleden zal worden als de politiek niet NU zorg draagt voor een structureel budget tot aan de volgende cultuurnotaperiode. Wij dragen een schat aan culturele waarde met ons mee en behoren deel uit te maken van de brede stelselherziening die is aangekondigd na 2020.

Met andere woorden: Het probleem is dus niet opgelost. We willen jullie: woordvoerders van cultuur met klem verzoeken om met al je creativiteit, met hart voor de sector waarvoor je politiek verantwoordelijk bent, voor dit kwetsbare deel van het veld van de podiumkunsten, dat politiek misschien minder zichtbaar is en waar ontzettend veel waarde wordt gecreëerd met zeer bescheiden middelen. Om dit middenveld overeind te houden. Zodat in een stelselherziening álle aspecten van de culturele infrastructuur kunnen worden afgewogen en niet een wezenlijk deel al voortijdig is afgevallen. Hiervoor is jaarlijks tot en met 2020 €10 miljoen euro nodig. En omdat er al een politiek besluit is geweest, zou het in de Voorjaarsnota kunnen worden meegenomen.

Met dank namens onder meer, Orkater (44 jaar bewezen kwaliteit), Jazz Orchestra of the Concertgebouw (20 jaar bewezen kwaliteit), Korzo (32 jaar bewezen kwaliteit), Dood Paard (22 jaar bewezen kwaliteit), Theater Gnaffel (29 jaar bewezen kwaliteit), Suburbia (13 jaar bewezen kwaliteit), Matzer (10 jaar bewezen kwaliteit), Danstheater AYA (26 jaar bewezen kwaliteit), Toneelgezel schap Beumer & Drost (19 jaar bewezen kwaliteit), Studio Peer (35 jaar bewezen kwaliteit). Maatschappij Discordia (36 jaar bewezen kwaliteit).


26 mei 2017