Over Discordia

Toneel

Het gezelschap

Maatschappij Discordia-gezelschap-2024
Foto: Sofie Knijff (2024)

Maatschappij Discordia bestaat sinds 1981 en is een vereniging van geëmancipeerde toneelspelers.

Momenteel bestaat het gezelschap uit: Annette Kouwenhoven, Jan Joris Lamers, Matthias de Koning en Miranda Prein.

De financiële administratie wordt verzorgd door Bert Kienhuis.

beloningsbeleid
Discordia onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code, en betaalt haar medewerkers volgens CAO toneel.

hoe?
Discordia werkt als collectief. Dat wil zeggen dat alle werkzaamheden, van administratie tot techniek en van dramaturgie tot toneelspelen, door de leden zelf worden gedaan. Deze collectieve wijze van bedrijfsvoering komt voort uit de gedachte dat de omstandigheden waaronder voorstellingen gemaakt worden grote invloed hebben op de te maken voorstellingen en daarom zoveel mogelijk in eigen beheer dienen plaats te vinden. Ook blijven de overheadkosten zo tot een minimum beperkt.

Andere typerende kenmerken voor de werkwijze van Discordia zijn:
voortdurend artistiek onderzoek
In haar werk gaat Discordia eindeloos ver met onderzoek naar nieuwe manieren van overdracht. Ze is altijd op zoek naar mogelijkheden om de grenzen van de toneelconventies te verleggen en ze probeert een zo groot mogelijke emancipatie van de toneelspeler als kunstenaar te bereiken.
korte termijn programmering
Vanuit de overtuiging dat de ene voorstelling uit de andere voortkomt én dat voorstellen voor nieuwe producties beïnvloedbaar moeten kunnen zijn door de meest actuele gebeurtenissen in de wereld, plant Discordia niet ver vooruit.
belang hechten aan repertoire
Voorstellingen die gemaakt zijn blijven ‘op het repertoire’. Om een voorstelling door de jaren heen te kunnen blijven ontwikkelen en om een voorstelling op een bepaald moment naast een andere interpretatie te kunnen zetten. En het houden van repertoire biedt nieuwe publieksgroepen zicht op stukken, een speelstijl en een collectieve werkwijze die ze elders niet meer vinden. Daarnaast hecht Discordia ook veel waarde aan het repertoire dat door kostuums, decors, rekwisieten en manieren van belichting gevormd wordt. Voor Discordia vertelt dit repertoire door de jaren heen een verhaal en verbindt de verschillende voorstellingen met elkaar.
behoefte aan artistieke samenwerkingen
Dit heeft onder andere geleid tot de oprichting van De Republiek en De Veere.

waar?
Het gezelschap is gevestigd in een oud pand (de voormalige stallen van het Paleis op de Dam) aan de Driekoningenstraat in Amsterdam. Deze ruimte fungeert als kantoor, opslag en repetitieruimte, maar is niet groot genoeg om voorstellingen voor een publiek te spelen.

bestuur?
Maatschappij Discordia heeft zich in 1984 als Vereniging bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Jarenlang bestuurde en vergaderde de vereniging alleen met de eigen leden. Met het oog op de Code Cultural Governance, de normen van goed bestuur binnen culturele instellingen, heeft het gezelschap sinds 30 januari 2008 een extern bestuur.

Discordia heeft een bestuur-model, op dit moment bestaande uit: Elly Ludenhoff (voorzitter), Wouter Davidts (secretaris), Jara Enkelaar (penningmeester), Cas Enklaar en Sam Ghilane.

Annette Kouwenhoven

foto_annie_website_hu3d03a01dcc18bc5be0e67db3d8d209a6_60528_1000x0_resize_q80_box

Poortugaal, 17 november 1956, Nederland
Middelbare school: Johan de Witt Gymnasium, Dordrecht ’69 – ‘76
UVA: studie filosofie ’77 – ‘78
Toneelschool Amsterdam: ’78 – ‘81
Oprichting groep KwakkelsteinKouwenhovenBons in ’81 daarna lid Maatschappij Discordia vanaf ’82 tot heden.
Elk jaar ongeveer 3 nieuwe voorstellingen en diverse hernemingen met diverse rollen.
Bij dit gezelschap vast in dienst (met uitzondering van de ongesubsidieerde jaren 2001-2008) tot heden.

Jan Joris Lamers

jo_foto_website_hu3d03a01dcc18bc5be0e67db3d8d209a6_27486_1000x0_resize_q80_box

Amsterdam, 25 maart 1942
Nederlands toneelspeler, toneelregisseur, docent, scenograaf, graficus.
Amsterdamse Toneelschool van 1960 tot en met 1962. een acteursopleiding en een regie-opleiding op dezelfde school van 1966 tot en met 1969. Tijdens en na zijn opleiding deed hij diverse binnen- en buitenlandse stages. Daarna gaf hij les en colleges aan de Amsterdamse Rijksnormaalschool voor tekenleraren (academieklas) en aan de Amsterdamse Rijksakademie. Lamers was betrokken bij de oprichting van verschillende toneelgezelschappen: Het Werkteater in 1969, Onafhankelijk Toneel in 1971, Maatschappij Discordia in 1981, Belgisch Nederlandsche Repertoirevereeniging de Veere in 1992 en het coöperatieve Dertien Rijen in 2006.

Matthias de Koning

foto_matt_website_hu4bf882300db547080c48d24e286e7d45_13474_1000x0_resize_q80_box

amsterdam, 10 april 1954.
eindexamen havo-a in 1971.
2 jaar pedagogische akademie, 1971 tot 1973.
vanaf 1973 theaterschool in amterdam, afdeling ddv / regie. afgestudeerd als ‘uitvoerend drama’ in 1979.
vanaf 1975 een aantal keren stage gelopen bij het onafhankelijk toneel te rotterdam. tevens met studenten van de amsterdamse toneelschool een aantal regies gedaan.
met rieks swarte en jose alders in 1979 theaterkollektief ‘initiatives populaires’ opgericht; subsidie in 1980 van de rotterdamse toneelraad ontvangen om een ‘karl valentin’programma in rotterdam op lokaties en in het piccolotheater te realiseren.
in 1980 in dienst van onafhankelijk toneel gekomen.
in 1981 één van de medeinitiatiefnemers van het ontstaan van maatschappij discordia.sindsdien werkzaam bij maatschappij discordia.
studenten begeleid, geregisseerd, geadviseerd op de mimeschool amsterdam, de toneelschool amsterdam, toneelschool arnhem, het conservatorium te antwerpen, herman teirlinckinstituut te antwerpen, dansopleiding p.a.r.t.s. te brussel.
naast de werkzaamheden binnen discordia, en binnen o.a. de belgisch nederlandsche repertoirevereeniging ‘de veere’, ook aparte samenwerkingen betreffende regie, dekor, affiche, begeleiding met o.a. tg stan, cie. de koe, dood paard, de tijdelijke samenscholing en diverse losse verbanden.

Miranda Prein

miranda-prein

Enschede, 18 maart 1971
Middelbare school: gymnasium B eindexamen 1989, Jacobus College in Enschede
Universiteit: Theaterwetenschap vanaf 1989 aan de UVA (later afgestudeerd in 2005)
Tijdens studie:
Diverse stages bij oa. Toneelschool Amsterdam(afdeling regie) Toneelgroep Amsterdam (afdeling dramaturgie bij Janine Brogt) en Felix Meritis (oa bij het grote symposium Context in 1996). In die jaren ook gespeeld in voorstellingen van Theater Concordia (Enschede) en De Engelenbak (Amsterdam) olv. Paul Vermeulen Windsant en Jan Ritsema.
Diverse werkplekken oa. bij DASARTS (beginjaren onder leiding van Ritsaert ten Cate), en Felix Meritis en Maatschappij Discordia.
Sinds 1993 werkzaam bij Maatschappij Discordia; aanvankelijk als typiste en vrachtwagenchauffeur en sinds 1999 volledig in dienst, ook als toneelspeler/theatermaker/dramaturg. Onder andere in de voorstellingen: Je me souviens, Monolog, Ding an sich, Stanislavski, en de serie Weiblicher Akts.