Word vriend van Discordia!

Toneel

Word vriend van Discordia!

Beste Toneelliefhebber,

De afgelopen jaren hebben we, ondanks de forse kunstbezuinigingen die ons hard treffen, veel mooie voorstellingen kunnen maken. Om dit de komende jaren te kunnen blijven doen, hebben we uw hulp nodig.

Die hulp kunt u op twee manieren uiten:

1. door lid te worden van onze Publieksvereniging; u stuurt gewoon een mail naar vriendvandiscordia@gmail.com, ovv ‘ik word lid van de Publieksvereniging’. U wordt dan voortaan op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Op deze manier vergroot u ons maatschappelijk draagvlak, wat een steun in de rug vormt bij de nieuwe subsidieaanvragen die we binnenkort moeten indienen.

2. door ons financieel te ondersteunen waardoor we onze voorstellingen kunnen blijven maken zoals wij dat willen: Discordiaans. Elke bijdrage, klein of groot, is meer dan welkom en een stimulans om door te gaan. Door uw gift (dat kan al vanaf vijf euro) wordt u Vriend van Discordia en als dank voor uw verklaarde vriendschap kunt u na afloop van een volgend bezoek aan één van onze voorstellingen een affiche uit onze rijke collectie uitkiezen en mee naar huis nemen.

Discordia heeft de culturele ANBI – status, waardoor u de gift op uw fiscale jaarinkomen in mindering kunt brengen.*

Hartelijk dank namens, Annette, Jan Joris, Jorn, Matthias en Miranda

Zou u zo vriendelijk willen zijn op de overmaking uw e-mailadres te vermelden, dan geeft u ons de gelegenheid u persoonlijk te kunnen bedanken:

IBAN: NL 23 INGB 0006 5602 01 ten name van Vereniging Maatschappij Discordia
Voor overboekingen uit het buitenland: BIC code: INGB NL 2A.
RSIN: 007029330

*Omdat er sprake is van een culturele ANBI – instelling mag de aftrek worden verhoogd met 1,25% met een maximum van € 1.250,-. Dit geldt zowel voor een eenmalige als een periodieke gift. Als u bijvoorbeeld € 1.000,- schenkt, mag u € 1.250,- aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Valt u in het toptarief van 52%? Dan krijgt u € 650,- terug van de fiscus. Een schenking van € 1.000,- kost u dan maar € 350,-.
Voor eenmalige giften is er een drempel van 1% en een maximum van 10% van uw jaarinkomen.
Wilt u vaker schenken en/of niet te maken hebben met deze drempel of dit maximum, sluit dan een notariële akte af, waarin staat dat u voor tenminste 5 jaar achtereen een vast bedrag schenkt. Deze giften zijn dan volledig aftrekbaar.
(NB. Sinds januari 2014 is het voor schenkingen tot €1000 niet meer verplicht om een notariële akte op te stellen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Overeenkomst Periodieke gift in geld van de Belastingdienst.)