Esther Severi ‘over de kunst’ van Discordia

Esther Severi

Severi schrijft in haar eindverhandeling ‘Maatschappij Discordia – Over de kunst’:

Door te lezen over het gezelschap en hun lange geschiedenis te
interpreteren kon ik wat ik zelf tijdens verschillende opvoeringen had gezien
beter begrijpen en benoemen. Zo filterde zich op een gegeven moment als
vanzelf een methode uit het onderzoek: enerzijds ken ik Discordia uit wat ik
over hen gelezen heb, en kan ik daar, als lezer, een samenvattende, algemene
beschrijving over geven. Anderzijds ben ik ook toeschouwer van hun werk.
Niet enkel heeft dat invloed op het lezen zelf, maar het geeft me tegelijkertijd
de mogelijkheid om op het ingeslagen pad van die beschrijvingen verder
te gaan. Ik vroeg me dan ook af of ik vanuit mijn ervaring als kijker, bij
het beschrijven en interpreteren van die ervaring, gebruik zou maken of
zelfs zou herhalen wat ik als lezer had vastgesteld: of uit mijn kijkervaring
dezelfde eigenschappen naar boven zouden komen, die anderen voordien
in de voorstellingen van Maatschappij Discordia herkend hadden.

Lees hier verder…