weiblicher akt 12: brief aan freud

Pierre Bonnard (1908)
Discordia speelt:

Weiblicher Akt deel 12
(voorstellingen gemaakt vanuit een vrouwelijk perspectief)

Brief aan Freud

De grootste vraag die nog nooit is beantwoord – en die ik zeker niet kan beantwoorden, ondanks dertig jaar onderzoek naar de vrouwelijke ziel – is: wat wil een vrouw? (1925, S. Freud)

Is niet elk mogelijk antwoord op deze vraag, al zijn we ondertussen bijna 100 jaar verder, te veel gekleurd door de theorieën van deze vraagsteller zelf? Maureen vindt van niet, Miranda vindt van wel. Daarover en dus ook over psychoanalyse, over realiteitszin, over doodsdrift, over penisnijd, over Oedipus, over toneel, over dromen, over vrouw zijn, over #metoo én over zichzelf hebben ze het als ze ‘een eenentwintigste -eeuwse vrouw’ brieven laten schrijven aan een zekere Sigmund. Benieuwd wat hij terugschrijft.

Geïnspireerd door onder andere Olivia Laing, Rebecca Solnit, Paul Verhaeghe en Abram de Swaan.

Gemaakt en gespeeld door Maureen Teeuwen en Miranda Prein, met wederom in een speciale rol Jan Joris Lamers.

Schilderij: Pierre Bonnard (1908)

Voorlopige speellijst 2023

foto's Sofie Knijff