The very faculties of eyes and ears

12 – 23 maart 2013

(voorlopige) tekst:

’the very faculties of eyes and ears’

verhalen en geschiedenissen verdwijnen niet, ze veranderen enkel van vorm en betekenis met het verstrijken van de tijd. ze ‘verkleden zich’ en worden zo bruikbaar als travestie voor eigentijdse scripts.
de stukken van ‘shakespeare’ dragen de sporen van veel oudere legendes. personages als ‘lear’, ‘hamlet’, shylock’ en ‘othello’ hebben een ‘stamboom’ die meestentijds teruggaat tot het oude rome, griekenland, egypte of assyrië.
aan de hand van scènes van ‘shakespeare’ en verwanten legt maatschappij discordia de vinger op deze erfenis van symbolen, personages en verhaalstructuren. waarom werden ze geschreven en, voor wie… met welke co-auteurs en met gebruikmaking van welke ‘eigentijdse’ literatuur. er is opmerkelijk weinig onderzoek gedaan naar het waarom en hoe van de dramaturgie van ‘shakespeares’ werk. wij durven het aan te speculeren met ‘kennis van zaken’.

Met: Annette Kouwenhoven, Jan Joris Lamers, Miranda Prein

foto's Bert Nienhuis