Ding an Sich

Deze voorstelling ontleent zijn titel aan een filosofisch concept van Immanuel Kant (1724-1804). Kant beschreef dat de mens de werkelijkheid zoals ze is (ding an sich) niet kan kennen; dat het ervaren van de werkelijkheid altijd afhankelijk is van je eigen waarnemingen en interpretatie.

Vanuit deze veronderstelling speelt Discordia een sur place onderzoek. Ding an sich of de geheimen van het stilleven en de doorkijkkast. Een klein vademecum van theatrale mogelijkheden.

Met: Annette Kouwenhoven, Jorn Heijdenrijk, Matthias de Koning, Jan Joris Lamers, Miranda Prein.

Speellijst:
ma 11 t/m za 15 oktober, Frascati 3, Amsterdam
woe 26 t/m za28 oktober, Theater Kikker, Utrecht
do 10 en vrij 11 november, Kaaitheaterstudio’s, Brussel
vrij 18 en za 19 november, Monty, Antwerpen
woe 14 en do 15 december, Grand Theatre, Groningen

Recensies

foto's Bert Nienhuis