The Tempest

The Tempest. William Shakespeare. 3 mei 1983. Met: Gerrit Bons, Matthias de Koning, Annette Kouwenhoven, Willem Kwakkelstein, Jan Joris Lamers, Titus Muizelaar, Jet Remmerts de Vries.