Het gezelschap

FOTO: WOUTER VAN DEN BRINK

Maatschappij Discordia bestaat sinds 1981 en is een vereniging van geëmancipeerde toneelspelers.
Momenteel bestaat het gezelschap uit: Annette Kouwenhoven, Jan Joris Lamers, Matthias de Koning en Miranda Prein.
De financiële administratie wordt verzorgd door Bert Kienhuis.

hoe?
Discordia werkt als collectief. Dat wil zeggen dat alle werkzaamheden, van administratie tot techniek en van dramaturgie tot toneelspelen, door de leden zelf worden gedaan. Deze collectieve wijze van bedrijfsvoering komt voort uit de gedachte dat de omstandigheden waaronder voorstellingen gemaakt worden grote invloed hebben op de te maken voorstellingen en daarom zoveel mogelijk in eigen beheer dienen plaats te vinden. Ook blijven de overheadkosten zo tot een minimum beperkt.

Andere typerende kenmerken voor de werkwijze van Discordia zijn:
voortdurend artistiek onderzoek
In haar werk gaat Discordia eindeloos ver met onderzoek naar nieuwe manieren van overdracht. Ze is altijd op zoek naar mogelijkheden om de grenzen van de toneelconventies te verleggen en ze probeert een zo groot mogelijke emancipatie van de toneelspeler als kunstenaar te bereiken.
korte termijn programmering
Vanuit de overtuiging dat de ene voorstelling uit de andere voortkomt én dat voorstellen voor nieuwe producties beïnvloedbaar moeten kunnen zijn door de meest actuele gebeurtenissen in de wereld, plant Discordia niet ver vooruit.
belang hechten aan repertoire
Voorstellingen die gemaakt zijn blijven ‘op het repertoire’. Om een voorstelling door de jaren heen te kunnen blijven ontwikkelen en om een voorstelling op een bepaald moment naast een andere interpretatie te kunnen zetten. En het houden van repertoire biedt nieuwe publieksgroepen zicht op stukken, een speelstijl en een collectieve werkwijze die ze elders niet meer vinden. Daarnaast hecht Discordia ook veel waarde aan het repertoire dat door kostuums, decors, rekwisieten en manieren van belichting gevormd wordt. Voor Discordia vertelt dit repertoire door de jaren heen een verhaal en verbindt de verschillende voorstellingen met elkaar.
behoefte aan artistieke samenwerkingen
Dit heeft onder andere geleid tot de oprichting van De Republiek en De Veere.

waar?
Het gezelschap is gevestigd in een oud pand (de voormalige stallen van het Paleis op de Dam) aan de Driekoningenstraat in Amsterdam. Deze ruimte fungeert als kantoor, opslag en repetitieruimte, maar is niet groot genoeg om voorstellingen voor een publiek te spelen.

bestuur?
Maatschappij Discordia heeft zich in 1984 als Vereniging bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Jarenlang bestuurde en vergaderde de vereniging alleen met de eigen leden. Met het oog op de Code Cultural Governance, de normen van goed bestuur binnen culturele instellingen, heeft het gezelschap sinds 30 januari 2008 een extern bestuur.

Discordia heeft een bestuur-model, op dit moment bestaande uit: Elly Ludenhoff (voorzitter), Wouter Davidts (secretaris), Jara Enkelaar (penningmeester), Cas Enklaar en Sam Ghilane.