hardop

hardop.discordia.bovenkast.web

maatschappij discordia
brengt haar nieuwste voorstelling genoemd:
‘hardop’
ondertitel:
‘conflict’ (as a way of getting attention)’
(zie gesprek obama-robinson onderaan)

we geven vorm aan een keur van conflictrijk, biogra-fisch en literair, historisch, politiek, experimenteel, dramaturgisch materiaal.
tweespraken, monologen, dagboekfragmenten, analyse, brieven uit het werk van:
anton tsjechov, anna achmatova, sigmund freud, marcel proust, lou andreas salome, rainer maria rilke, frie-drich nietszche, arthur schnitzler, carl jung, george sand, bruno schulz, virginia woolf, vsevolod meijer-hold, bert brecht, witold gombrowicz, samuel beckett, harold pinter, hella haasse.
zorgvuldig tot samenspraak en spel gemaakt, in de his-torische context geplaatst, voorzien van de nieuwste achtergronden en vertrouwde objecten, uitzonderlijke mise en scènes en stil spel.
een literaire rondedans die gegarandeerd aan het slot tot een roerende verzoening leidt.
met:

(voorlopige cast)

annette kouwenhoven, miranda prein, matthias de koning, jan joris lamers, bartel jespers.

(data)

27 jan t/m 6 feb in Theater Frascati, Amsterdam, aanvang 21.00 uur, prijzen vanaf 9,50 euro.
11 en 12 maart in de Monty, Antwerpen, aanvang 20.30.

lees hier de recensie van Loek Zonneveld in de Groene Amsterdammer
lees hier de recensie van de Theaterkrant.nl
foto_2 hardop foto_4 hardop foto_3 hardop foto_1 hardop foto_hardop5

ter oriëntatie: (de president) barak obama: ben jij iemand die zich zorgen maakt dat niemand meer een boek zou lezen tegenwoordig? en denk je dat dat van invloed is op onze cultuur? ik denk dat ik alles wat belangrijk is voor mn rol uit boeken heb geleerd. empa-thie bijvoorbeeld dat heeft ermee te maken, dat je leert dat de wereld gecompliceerd is en vol grijze ruis, maar dat er toch ergens zoiets als waarheid te ontdekken valt, misschien niet DE waarheid, maar toch waarheid..en dat je ook met mensen die anders zijn dan jijzelf iets kunt hebben– dus als jij iets opschrijft, zoals jij dat doet met potlood, nog met potlood,denk jij er dan weleens over na of zoiets nog kan nu? zo,n gedeelde cultuur, of het nog belangrijk is voor mensen, nog zo belangrijk als vroeger? toen je nog een heel klein meisje was?

de schrijfster: (marilyn robinson)
ik ben denk ik niet de goede persoon om dat te beant-woorden want ik praat eigenlijk alleen met mensen die van boeken houden en niet eens expres of zo. wat ik wel weet: je verkoopt een boek niet meer zoals gone with the wind bijvoorbeeld, dat wil zeggen aan bijna ieder-een,zoals toen ik nog een heel klein meisje was, maar er is WEL een ongelofelijke varieteit van stemmen voor in de plaats gekomen

obama:
right. het is denk ik niet dat mensen niet meer lezen, maar dat iedereen in z’n eigen niche leest, dus heb je gebrek aan algemeen gesprek,het gevaar is dat heel veel mensen dan alleen nog maar de dingen lezen (of oppikken uit de media) die hun eigen standpunt versterken, dus je hebt dan niet dat er een aantal geweldige boeken zijn, die iedereen kent en waar iedereen over praat– dat gat werd eerst nog enigszins opgevuld door de tele-visie, maar daar versplintert het ook nu, met al die netten. en dan hebben we nog maar heel weinig gemeen als referentie.misschien is dat wel de reden dat de po-litiek zo gepolariseerd raakt– toen ik een heel kleine jongen was en de president sprak tegen het land, dan waren er drie netten en iedere grote stad had zijn ei-gen krant, en die versloegen dat allemaal, en dan duur-de dat een aantal weken, dat mensen het hadden over waar de president over had gehad-
maar nu moet mijn arme pers-team om de twee minuten iets nieuws tweeten, omdat er weer iets gebeurd is en dat legt het zwaartepunt bij het sensationele, het ge-welddadige, het conflikt om aandacht te trekken, om door de ruis heen te breken, en dat creeert volgens mij dan weer een pessimisme, omdat de bescheiden stemmen niet gehoord worden, het is niet opzienbarend genoeg om een verhaal te horen over mensen die iets verstandigs doen, die ergens over nadenken, iets voor elkaar krij-gen.

2
a:
pak een lege stoel
zet hem op
b:
(doet het)
a:
zeg tegen de stoel:
‘stoel ga zitten en schrijf!’
b:
maar dan heb je een tafeltje nodig!
a:
in een stoel kun je lezen,
denken,
en tegelijk een monoloog houden tegen die stoel,
verliefd worden op een stoel kan ook,
ruzie maken met een stoel?
ja, ruzie maken om een stoel,
ruzie hebben met een stoel!
je verzoenen met de stoel.
of je erbij neerleggen dat hij daar staat.

iemand komt binnen
met een blad vol glazen
ziet de stoel niet staan
valt erover.
(wordt verschrikkelijk boos op de stoel)

HARDOP
Woordsoort: bw.
Modern lemma: hardop
Overluid; op (goed) verneembare wijze; in Zuid-Nederland meestal luidop (verg. ook nhd. lautauf).
-Hardop bidden, molema 147 b.
-Ze nam het briefje, las het in myn presentie hard op, v. effen, Spect. 7, 19 [1733].
-‘k Hou van hardop te denken en te spreken, v. len-nep, Poët. 6, 226 [1834].
-Of het (een boek) wel geschikt was om hardop te worden gelezen, v. lennep, K. Zev. 1, 2 [1865].
-Als jelui praten wilt, … doet het dan hardop, 4, 227.
-Het klonk zoo welluidend toen zij die woorden hardop uitsprak, vosmaer, Amaz. 234.
-Dat ik er hardop van gedroomd heb, beets, C.O. 54 [1839].
-Alle Dichters schoten hardop in den lach, beets, Versch. 2, 51.
-Dat hij (Macaulay) nimmer iets geschrevens liet staan, als het niet tegen de proef van hardop lezen bestand was, den hertog in Hand. Maatsch. d. Ned. Letterk. 1896—1897, 46.
-met een grijpt elk de slaaplust aan.
De een, geeuwende uit zijn kracht, van innige verve-ling,
-Verheft nogthands het werk …; En de ander snorkt hard op (enz.).

Vr 3 juni, 21 u, Frascati 3, Amsterdam
Za 4 juni, 21 u, Frascati 3, Amsterdam